Jsme virtuální firma nicotrans působící od 19. listopadu 2017. Jezdíme pouze realku.